Inschrijvingsformulier Christus Koning 24 November 2019

Via onderstaand formulier kan je je inschrijven voor Christus koning 2019. Wij gebruiken deze gegevens enkel om te bepalen met hoeveel we per groep aanwezig zullen zijn. Gelieve dit ook te doen indien uw kind niet aanwezig zal zijn.

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt door Chiro Esperanto, Pastoor Bolstraat 21 1652 Alsemberg. Dit gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van activiteiten, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Meer info vindt u in onze algemene privacyverklaring.

Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, dan kunt u contact opnemen met ons via de vermelde contactgegevens op de leidingspagina.