Nieuwe corona maatregelen

Beste leden en ouders,

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat er op donderdag 29 oktober 2020 bijkomende maatregelen ingaan van de Vlaamse regering. Hierdoor zullen de activiteiten van de topper, kerels en aspi’s (+12 jarigen) voor ONBEPAALDE duur niet doorgaan.

Voor de pinkels, speelclubs en rakkers (-12 jarigen) zouden de activiteiten nog steeds door mogen gaan. Als leidingsploeg hebben wij echter beslist om hier eerst eens voor samen te komen en te bekijken wat de mogelijkheden zijn om deze zondagen vlot te laten verlopen. Hier over zult u dus zeker nog een mail krijgen met verdere informatie.

De voltallige leidingsploeg hoopt dat er snel een perspectief komt. Zodanig dat onze leden zich opnieuw volgens regels van het jeugdwerk en op een veilige manier kunnen uitleven met hun Chirovrienden. Diezelfde regels en kleurcodes bleken ook de voorbije zomer en afgelopen weken effectief in de strijd tegen het virus.

Wees veilig en gezonde groeten,
De leiding