BELANGRIJK: Wijziging kamp 2020

Beste ouders,

Zoals elk jaar hadden wij gepland om ons jaarlijks kamp te laten doorgaan van 21 tot 31 juli 2020. Evenwel willen we u via deze mail verwittigen dat we hierop  – buiten onze wil om- een uitzondering moeten maken. En jullie ook uitleggen waarom.

Wij hadden reeds 2,5 jaar geleden een kampplaats vastgelegd en een contract getekend. Van 21 tot 31 juli 2020. Spijtig genoeg hebben we op dinsdag 17 maart een telefoon gekregen van de eigenares met de melding dat ze er onmiddellijk mee stoppen: ze hebben controle gehad van de gemeente en brandweer (Skt-Vith) en ze mogen pas open na enkele zware infrastructuurwerken. Daar ze die investering niet meer willen/kunnen doen hebben ze dus besloten om meteen te sluiten.

Wat echt wel een groot probleem is, want kampplaatsen zoeken op 4 maand van de geplande datum is eigenlijk onbegonnen werk, alles is al lang vastgelegd (en zeker voor deze periode). We zijn niet bij de pakken blijven zitten en meteen in actie geschoten. Gedurende een week hebben we meer dan 200 plaatsen opgebeld en gemaild, verschillende organisaties aangesproken, steeds opnieuw kregen we als antwoord oei neen, deze datum is al jaren volzet.

Maar: opgeven daar doen we niet aan mee, wij willen op kamp gaan en uiteindelijk hebben we een plaats gevonden waar we met onze gehele chiro terecht kunnen. Evenwel niet van 21 tot 31 juli, dit ging niet meer. Het kan wel nog van 24 juli tot 03 augustus 2020. En deze datum hebben we dan ook vastgelegd, we hebben nl. geen alternatief.

Heel concreet zou het kamp dan zo verlopen:

-we vertrekken met iedereen (van pinkels tot aspi’s) op 24 juli

-de pinkels hun kamp eindigt 31 juli, en mogen ter plekke opgehaald worden tussen 14u en 16u.

-de andere groepen keren terug 03 augustus

We beseffen dat dit niet ideaal is, dat verschillende families misschien al een vakantie hebben vastgelegd. En dus ook hun kind(eren) wensen op te halen op 31 juli. Dit staan we dan uitzonderlijk ook toe, eveneens tussen 14u en 16u. Graag doen we hier wel volgende oproep: doe dit enkel als de reden vakantie is.

Om alles in goede banen te leiden  roepen we alle ouders op (voor 1 juni):

– om hun kinderen zo snel mogelijk in te schrijven via de website:https://chiroesperanto.com/inschrijvingsformulier-kamp-2020/.
Ook als uw kind(eren) niet meegaan.

-wie zijn kind(eren) op de 31ste (tussen 14u en 16u) komt ophalen wegens vakantie stuurt dan nog een mailtje naar esperanto.chiro@gmail.com. Dan hebben we een goed overzicht en kunnen we alles goed afspreken.

-als er vragen zijn gelieve steeds groepsleiding/volwassen begeleider te contacteren

Zo kunnen wij verder alles plannen (busvervoer/bestellen eten/afspraken kampplaats/…).

De nieuwe kampplaats is gelegen in Steinbach, deelgemeente van Gouvy en biedt heel wat mogelijkheden om er weer een onvergetelijk gebeuren van te maken voor leiding en leden. In bijlage ook enkele foto’s

Tot slot nog dit. Tot op heden gaan we, ook na contact met Chirojeugd Vlaanderen, ervanuit dat de zomerkampen kunnen doorgaan. We hopen uiteraard dat dit kan, dat we (leden en leiding) na deze periode echt wel buiten onbezorgd jeugdig kunnen zijn. Natuurlijk zullen we de richtlijnen van Chirojeugd Vlaanderen nauwgezet opvolgen en jullie inlichten indien er toch wijzigingen zijn.

Speelse groeten vanuit ons kot,

Chiro Esperanto